ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آخرین خبر برای اعضاء انجمن دیابت کیش

به اعضاء انجمن ديابت كيش دستگاه تست قند خون به طور رايگان ارائه می شود.طبق گزارش خبری روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد جزیره كيش ، انجمن ديابت جزیره كيش در اهداف سياست حمايتي خودشان ، اقدام به عرضه و ارائه رايگان دستگاه تست قند خون به عضوهای انجمن ديابت كيش كرده است .همینطور نوار تست  اين دستگاه ها هم براي رفاه مبتلايان به ديابت با نرخ شركتي برای انجمن عرضه مي کنند. از خدمات دیگر انجمن ديابت جزیره كيش عرضه رايگان كتاب آموزشي با عنوان ديابت وتغذيه به عضوهای انجمن می باشد .انجمن ديابت جزیره كيش با حمايت و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد جزیره كيش و گروهی از نيكوكاران خدمات آموزشي وتأسيس ، رفاهی و درماني  مختلفي را به عضوهای اين انجمن عرضه مي كند. با عضويت در اين انجمن مبتلايان به ديابت و دريافت كارت عضويت از خدمات و امکانات رفاهی رايگان انجمن ديابت می توانند بهره بگیرند ودركلاس هاي آموزشي که در این زمینه تشکیل می شود شركت كنند. دفترانجمن ديابت جزیره كيش دربازارچه حافظ، ويلاهاي فردوس 2 ,  بلوك شش واحد 2 قرار گرفته است براي كسب اطلاعات بيشتر از فعاليت هاي اين انجمن علاقه مندان مي توانند با شماره تلفن 4422147 اطلاعات لازم خود را کسب کنند.