ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 برنامه نمایشگاههای منطقه آزاد کیش در سال1392

 

1- نمایشگاه عطر گل یاس                                                                                                 4 الی 10 اردیبهشت

2 - نهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و عمران کیش                                                         7 الی 10 خرداد

3 - نمایشگاه مبلمان, دکوراسیون داخلی و لوستر                                                                            مهر

4 - هفتمین نمایشگاه بین المللی هتلداری و صنعت گردشگری  و صنایع وابسته                                    آبان

5 - هفتمین نمایشگاه بین الملی دریانوردی وصنایع دریایی ایران - کیش                                         7 الی 10 آبان

6 - هشتمین نمایشگاه بین المللی آبزیان ,شیلات و صنایع وابسته                                                 5 الی 8 آذر

7 - پنجمین نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری کشور                                                29 آذر الی 1 دی

8 - دهمین تمایشگاه بین المللی انرژی کیش                                                                           23 الی 26 دی

9 - چهارمین نمایشگاه ماشین آلات و خدمات شهری و فضای سبز و تجهیزات وابسته                             بهمن

10 -نمایشگاه تخصصی طیور و صنعت دام و صنایع وابسته                                                         1 الی 3 اسفند