ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری مسابقات قرآن و اذان در جزیره کیش

درمرحله نهايي مسابقات قرآن و اذان قاريان قرآن و موذن های  كيش  به رقابت باهم در این مسابقه شرکت می کنند .به گزارش اموربين الملل و روابط عمومي سازمان منطقه آزاد جزیره كيش، مسابقه های قرآن و اذان جزیره كيش در رشته هاي ترتيل ، قرائت ، حفظ و اذان با تلاش معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان منطقه آزاد جزیره كيش درحال اجرا و برگزاري می باشد. مرحله مقدماتي مسابقه، درمراكز قرآني و مساجد كيش پنج شنبه بیست و هشت شهريورماه برگزار شد و مرحله اخر و پاياني هم در روزهاي چهارشنبه 3 مهرماه (مخصوص خواهران) وپنج شنبه 4 مهرماه جاري (مخصوص برادران)  درسينما لبخند جزیره كيش برگزار می شود .