ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تور کیش فروردین 93

 

 

تور کیش هتل جام جم  

تور کیش هتل جام جم

مدت تور :2شب و 3 روز بهترین تور کیش                                                          
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 815000 تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 800000 تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 790000 تومان               

>>>>>>>>>>>>>

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                  880000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                  870000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                  860000 تومان

>>>>>>>>>>
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
>>>>>>>>>>
پاسخگویی و رزرو تور کیش:  42632 و 88530609

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  تور كيش هتل سارا

 
  تور كيش هتل سارا
 
مدت تور :2شب و 3 روز بهترین تور کیش                                                                                                          
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                  945000 تومان              
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 930000 تومان              
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 920000 تومان              

>>>>>>>>>>>>

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                  985000 تومان              
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 970000 تومان              
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 955000 تومان             

>>>>>>>>>
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
>>>>>>>>>
پاسخگویی و رزرو تور کیش:   88530609 و 42632

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


تور كيش هتل آراميس


 تور كيش هتل  آراميس

مدت تور :2شب و 3 روز بهترین تور کیش                                                                                                        
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 965000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 950000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 940000 تومان               

مدت تور:3 شب و4 روز 

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 995000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 980000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 978000 تومان


>>>>>>>>>>>
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
>>>>>>>>>>>
توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش:    42632 و 88530609

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 تور کیش هتل آريان

 تور کیش  هتل  آريان
 

مدت تور :2شب و 3 روز بهترین تور کیش                                                                                                           
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 945000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 930000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 920000 تومان               

مدت تور: 3 شب و 4 روز

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                980000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                970000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                960000 تومان

>>>>>>>>>>
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
>>>>>>>>>>
توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو


پاسخگویی و رزرو تور کیش: 42632 و 88530609

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 تور کیش هتل داريوش


  تور کیش  هتل  داريوش
 مدت تور :2شب و 3 روز/روبه باغ بهترین تور کیش                                                          
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 1285000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 1275000 تومان               
 >>>>>>>>>>
 مدت تور :3شب و 4 روز

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 1298000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 1297000 تومان               

 >>>>>>>>>>
مدت تور :2شب و 3 روز/رو به دریا
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 1288000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 1285000 تومان               

>>>>>>>>>>

 مدت تور :3شب و 4 روز
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                1298000تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 1295000 تومان               

>>>>>>>>>
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
>>>>>>>>>
توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش: 42632 و 88530609

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  تور کیش هتل مارينا پارك


  تور کیش  هتل  مارينا پارك
مدت تور :2شب و 3 روز بهترین تور کیش
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 1385000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 1375000 تومان                

>>>>>>>>>>>

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 1398000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 1395000تومان                

>>>>>>>>>>>
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
>>>>>>>>>>>
توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش: 42632 و 88530609

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  تور كيش هتل شايگان


تور كيش هتل شايگان
مدت تور :2شب و 3 روز بهترین تور کیش
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 1115000 تومان              
قيمت تور برای  هر نفر در اتاق 3 تخته                                 1112000 تومان              

>>>>>>>>>>>

مدت تور :3شب و 4 روز
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 1130000 تومان
قيمت تور برای  هر نفر در اتاق 3 تخته                                 1120000 تومان
>>>>>>>>>
 خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
>>>>>>>>>
توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش: 42632  و 88530609