امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تور کیش هتل جام جم  ویژه فرهنگیان

تور کیش هتل جام جم ویژه فرهنگیان

مدت تور :2شب و 3 روز                                                           
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 360000 تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 354000 تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 342000 تومان               

*******

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                  405000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                  380000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                  360000 تومان

*******
خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال  و بدرقه فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
*******
پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

 

*******************************************

تور کیش هتل سارا ویژه فرهنگیان

 

تور کیش هتل سارا ویژه فرهنگیان
 
مدت تور :2شب و 3 روز                                                                                                            
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                  380000 تومان              
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 350000 تومان              
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 320000 تومان              

*********

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                  450000  تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                  415000  تومان              
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 380000  تومان              


********
خدمات ارائه دهنده  تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال و بدرقه فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
********
پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

*********************************************************

 تور کیش هتل پانیذ ویژه فرهنگیان

تور کیش هتل پانیذ ویژه فرهنگیان
مدت تور :2شب و 3 روز                                                                                                            
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 325000 تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 305000 تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 285000 تومان              

*********

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 385000تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 352000تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 320000تومان              

********
خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال و بدرقه فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
********
توضيحات تور : قیمت های بالا  ارقام پايه بوده و  قيمتها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند  .ساعت تحویل و ورود به اتاق 14:00 و ساعت خروج از اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

*********************************************

تور کیش هتل آرامیس ویژه فرهنگیان


 تور کیش هتل آرامیس ویژه فرهنگیان

مدت تور :2شب و 3 روز                                                                                                         
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 380000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 362000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 345000 تومان               

مدت تور:3 شب و4 روز 

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 450000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 435000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 400000 تومان

********
خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال و بدرقه فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

********
توضيحات تور : قیمتهای بالا ارقام پايه بوده و  قيمتها به نسبت  روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند  .ساعت  ورود و تحویل به اتاق 14:00 و ساعت تخلیه  و خروج از اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

*************************************

تور کیش هتل آریان ویژه فرهنگیان

تور کیش هتل آریان ویژه فرهنگیان
 

مدت تور :2شب و 3 روز                                                                                                              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 380000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 355000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 320000 تومان               

مدت تور: 3 شب و 4 روز

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                464000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                445000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                400000 تومان


 ********
خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال  و بدرقه فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
*********
توضيحات تور : قیمتهای بالا ارقام پايه بوده و  قيمتها نسبت به  روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند  .ساعت ورود و تحویل اتاق 14:00 و ساعت خروج و تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو


پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

 

*****************************************

 تور کیش  هتل گراند ویژه فرهنگیان


  تور کیش  هتل  گراند ویژه فرهنگیان
مدت تور :2شب و 3 روز                                                            
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 360000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 340000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 320000 تومان               

**********

 مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 430000تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 400000تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 380000تومان 

**********
خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال و بدرقه فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
**********
توضيحات تور : قیمت های بالا ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند  .ساعت ورود و تحویل اتاق 14:00 و ساعت خروج و تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو


پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

 

**********************************************

 تور کیش  هتل داريوش ویژه فرهنگیان


  تور کیش  هتل داريوش ویژه فرهنگیان
 مدت تور :2شب و 3 روز/روبه باغ                                                            
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 530000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 500000 تومان               
 *******
 مدت تور :3شب و 4 روز

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 680000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 650000 تومان           

*******
مدت تور :2شب و 3 روز/رو به دریا
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 690000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 680000 تومان               

*******

 مدت تور :3شب و 4 روز
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                715000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 685000 تومان               

*******
خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال و بدرقه فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
*******
توضيحات تور : قیمت های بالا ارقام پايه بوده و  قيمتها نسبت به روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند .ساعت ورود و تحویل اتاق 14:00 و ساعت خروج و تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

 ***********************************

  تور کیش  هتل  مارينا پارك ویژه فرهنگیان


 تور کیش  هتل مارینا پارک ویژه فرهنگیان
مدت تور :2شب و 3 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 558000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 500000 تومان              

**********

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 750000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 700000 تومان                

**********
خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال و بدرقه فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
**********
توضيحات تور : قیمت های بالا ارقام پايه بوده و  قيمتها نسبت به روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند  .ساعت ورود و تحویل اتاق 14:00 و ساعت خروج و تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

*******************************************

  تور كيش هتل شايگان ویژه فرهنگیان


تور کیش هتل شایگان ویژه فرهنگیان
مدت تور :2شب و 3 روز
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 465000 تومان              
قيمت تور برای  هر نفر در اتاق 3 تخته                                 430000 تومان              

**********

مدت تور :3شب و 4 روز
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 565000 تومان
قيمت تور برای  هر نفر در اتاق 3 تخته                                 520000 تومان

**********
 خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال و بدرقه فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
*********
توضيحات تور : قیمت های بالا ارقام پايه بوده و  قيمتها نسبت به  روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند  .ساعت ورود و تحویل اتاق 14:00 و ساعت خروج و تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش: 88530609