ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جزیره کیش میزبان مسابقه های غرب آسیا در هشت رشته ورزشی شد

جزیره کیش میزبان مسابقه های غرب آسیا در هشت رشته ورزشی شد

نمایندگان شورای المپیک آسیا بعد از سفری 2 روزه به جزیره کیش و بازدید از امکانات جزیره کیش، میزبانی بازیها و مسابقات غرب آسیا در 8 رشته به ایران واگذار کردند.مسابقه های غرب آسیا بیست و نهم فروردین تا 5 اردیبهشت 1393 در 8 رشته شمشیربازی،  والیبال ساحلی مردان ، تنیس روی میز، تنیس، کاراته، تکواندو،  بسکتبال و اسکواش در 2 بخش مردان و زنان با میزبانی جزیره کیش برپا می شود.مدیر دپارتمان بازی های آسیایی حیدر فرمان , حمودی رییس کمیته المپیک عراق و حسین می کمی مدیر کل فدراسیون بازهای غرب آسیا به عنوان نمایندگان OCA  امکانات جزیره کیش را در سفری دو روزه به ایران برای میزبان بودن جزیره کیش تایید کردند.