ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خانه اعیانی در کیش

خانه اعیانی در کیش

از دیگر جاذبه های کیش خانه اعیانی است که کمتر به آن توجه می شود و یاد و نامی از این بنا کمتر برده می شود . خانه اعیانی یادگار خانه های باستانی و چند خانواری است که در قدیم بیشتر در کاشان و یزد دیده می شده است. خانه وسعت بسیار زیادی دارد و  آثاری که از این خانه اعیانی به جا مانده است به نظر میرسد مربوط به دوره ایلخانی باشد .