ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خانه اعیانی کیش

خانه اعیانی تور کیش

این خانه که در جزیره کیش واقع شده یادآور خانه های قدیمی ای است که چندین خانوار در آنها زندگی می کردند این نوع خانه ها در فلات ایران در شهرهایی چون یزد ، اصفهان و کاشان مرسوم بوده است و خانه اعیانی نمونه بارز این خانه ها در حاشیه خلیج فارس است . بد نیست چنانچه در تور کیش خود از این بنا دیدن می فرمایید بدانید که کاشی های ستاره ای که در این بنا یافت شدند همانند کاشی هایی هستند که زینبت بخش نمای بیرونی بناهای دوره ایلخانی از جمله تخت سلیمان و سلطانیه بوده اند. از آنجاییکه این کاشی ها قطعا در آن زمان جزء کالاهای وارداتی بوده اند در نتیجه صاحب این خانه حتما از اغنیا آن دوره جزیره محسوب می شده است .