ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در جزيره كيش مصرف برق كاهش يافت

درجزيره كيش با خنك شدن هوا ، مصرف برق درجزيره زیبای كيش کاهش پیدا کرد. طبق اطلاع رسیده اموربين الملل و روابط عمومي  سازمان منطقه آزاد جزیره كيش ،  درجزيره كيش استفاده برق درتابستان روزهاي گرم  125 مگاوات گزارش شد و درروزهاي اول فصل پاييز با خنك ترشدن هوا اين میزان هم اکنون به 97 مگاوات کاهش یافته است.بالا رفتن ساخت و ساز و شروع به كار پروژه عمراني، هواي شرجي و گرم موقعيت گردشگري جزيره زیبای كيش موجب بالا رفتن در هر سال و استفاده برق به مقدار 6 تا 8 درصد می باشد .درسال 87 استفاده برق درجزيره كيش بالاترین  میزان 9/93 مگاوات ، درسال 88 میزان 3/97 مگاوات ، درسال 89 اين عدد به 7/107 مگا وات بیشتر شد و درسال 90 بالاترین مقدار استفاده برق درجزيره زیبای كيش 110 مگاوات بود.درسال 91 هم  بالاترین مقدار استفاده برق 114 مگاوات گزارش شد. با توجه به سیر صعودی استفاده برق درجزيره زیبای كيش و با هدف بالا رفتن توان توليد برق درسال 92، 2 واحد نيروگاهي جديد خريداري گردید. از اين دو یکی واحد نيروگاهي با توان توليد نامي 5/37 مگاوات درشروع نصب می باشد و تا يك ماه آينده وارد جریان مدار توليد برق خواهد شد.  واحد نيروگاهي دیگر هم  بزودي وارد چرخه توليد جزيره كيش می شود . با شروع به كار دو واحد تازه تاسیس نيروگاهي قدرت توليد برق درجزيره زیبای كيش بیشتر از 70 مگا وات بیشتر خواهد شد.