ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 رستورانهای کیش (2)

1 - رستوران سالار - مجتمع خدماتی حافظ- مقابل بازار پانیذ  7 - رستوران شیشه ای --- کیش الیت - جنب پاویون

2 - رستوران سر آشپز --------- فاز خدماتي هرمز - غرفه 7    8 - رستوران شمبلیر ----- هتل شایان

3 - رستوران سورنا ------ مرکز خرید گلستان                      9 - رستوران عمو اکبر -- خیابان فردوسی - مقابل بازار پانیذ

4 - رستوران شاندیز کیش -- نرسیده به کشتی یونانی       10 - رستوران غزل --- سکله تفریحی - دنیای بازی

5 - رستوران شانی ------ هتل شایگان                            11 - رستوران کوه نور -جنب هتل صدف -روبروی دانشگاه

6 - شبهای کیش ------ جنب هتل شایگان                       12 - رستوران ناهارخوران شاندیز-جاده جهان -مقابل هتل دیدنیها