ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

روستای باغو در کیش

درختان روستای باغو در کیش

در جنوب غربی جزیره از آبادي‌هاي قديم كيش،روستای باغو قرار گرفته است همینک اين روستا سکنه دیگری بجز چند خانوار دامدار ندارد. این منطقه در بين بوميان حاصلخيزي معروف است. منطقه بيشه انبوهي از انواع متنوع درختان بومي دیده می شود كه درمیان آنها ، درختان قدیمی و كهنسال لور زيبايي بی نظیری دارد. بهره‌برداري از زيبايي‌هاي طبيعي روستاي باغو و افزایش توسعه فضاي سبز و امكانات تفريحي در جزيره كه از خاكي مستعد برخوردار است(پارك دليران) با وسعت 60 هكتار در اين منطقه تاسیس شده است.