ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رییس سازمان هواپیمایی کشوری از فرودگاه بین المللی کیش بازدید کرد

رییس سازمان هواپیمایی کشوری از فرودگاه بین المللی کیش بازدید کرد

صبح شنبه بیست و سوم آذر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از فرودگاه بین المللی کیش بازدید کردند و در برگزاری سومین همایش مدیریت فناوری از مراحل توسعه فرودگاه بازدید کردند. ایشان در گفتگویی که با مسئولان فرودگاه داشتند از اینکه در کمترین زمان طرح های توسعه ای را تکمیل کردند تقدیر و قدر دانی کردند. فضای پایانه فرودگاه بین المللی کیش تقریبا سه هزار متر مربع توسعه پیدا کرده است که هزار و پانصد متر مربع نوسازی ساختمانهای قدیمی بوده است. بعد از شهر تهران و مشهد سومین و پر تردد ترین فرودگاه کشور , فرودگاه کیش می باشد  که در سال بیشتر از 1 میلیون و پانصد مسافر و گردشگر خارجی و داخلی خدمات و استاندارد و مطلوبی برایشان مهیا کرده است .