ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

صدا و سیما در جهت توسعه و پیشرفت جزیره کیش

مدير عامل سازمان منطقه آزاد جزیره كيش گفتند: تعامل  و شور، ایجاد همدلی و نشاط در جامعه  از وظایف اصلی مسئولان رسانه ملی می باشد.مديرعامل سازمان منطقه آزاد جزیره كيش با توجه بر الزام شناساندن جزیره كيش به گروه مختلفی از مردم كشورمان گفتند: نقش صدا و سيما جزیره كيش در توسعه و پیشرفت اين منطقه قابل توجه و تقدیر می باشد و اطلاع رساني صحیح و درست صدا وسيماي مركز جزیره كيش از خدمات سازمان و اجراي خوب بیشتر پروژه ها را نتیجه خواهد داشت. ایجاد توسعه و پیشرفت سطح فرهنگ عمومی اصلی ترین هدف صدا و سيما می باشد و نقد عادلانه که اصلاح امور جامعه را در بر خواهد داشت باعث توسعه و پیشرفت رفع مشکلات جامعه می‌شود.مديرعامل سازمان منطقه آزاد جزیره كيش عنایت بیشتر و توجه رسانه ملی برای شناختن سازمان و شناساندن هدف به مردم جامعه می باشد.مديركل صدا و سيماي مركز با اشاره به حساسیت و اهمیت  اطلاع رسانی و برنامه سازی ، برای همکاری با سازمان منطقه آزاد كيش برآمادگی صدا و سیمای مركز كيش درآگاهی بخشی به مردم و تولید اثرهای  فاخر در همه زمينه ها توجه بیشتر داشت.