ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نرخ تفریحات آبی کیش در بهار 94

 

انواع ورزش های دریایی هزینه
غواصي تفريحي 100000 تومان
جت اسکي پانزده دقیقه 40000 تومان
شاتل و بانانا یک نفره بیست دقیقه 45000 تومان
شاتل و بانانا 2 الی 4 نفر بیست دقیقه نفری 35000 تومان
شاتل و بانانا 5 الی 7 نفر بیست دقیقه نفری 30000 تومان
چتر پاراسل پانزده دقیقه 90000 تومان
اسکي رو آب با قایق نیم ساعت 60000 تومان
اسکی رو آب با کابل برقی کيبل اسکي یک ساعت 60000 تومان
ماهيگيري ثابت با شناور و تجهیزات ماهیگیری سه ساعت برای 1 تا 3 نفر 120000 تومان
ماهيگيري ترولینگ با شناور و تجهیزات ماهیگیری سه ساعت برای 1 تا 5 نفر 300000 تومان
گشت با قايق تندرو معمولی نیم ساعت 50000 تومان
گشت با قايق تندرو دو موتور نیم ساعت 70000 تومان
انواع قايقهاي پدالي و پارویی بیست دقیقه 10000 تومان
انواع قايقهاي بادبانی نیم ساعت 25000 تومان
گشت با قايق کف شيشه اي بیست دقیقه 10000 تومان
کشتی های تفریحی 45000 تومان
کشتی های تفریحی آکواریوم 30000 تومان
فلای بورد (jetlev-flyer) یک ساعت 400000 تومان