ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

نمایشگاه خزندگان

 نمایشگاه خزندگان در کیش

نمایشگاه بیشتر از 100 نوع خزنده از خانواده مارسانان برای دیدن به نمایش گذاشته اند.  مارهای عظیم جثه بوا، سوسمار ایگوانا ماداگاسکار، پیتون آفریقا و آمازون،  مارپرنده تایلند، عقرب سیاه امپراتور آفریقا، عنکبوت های بزرگ و پرنده خوار برزیلی از نمونه های این گونه خزندگانند. مشتاقان و علاقمندان به نمایشگاه می توانند از کانون هنر در کنار پارک آهوان دیدن کنند. این نمایشگاه مکانی برای بدست آوردن اطلاعات در مورد خزندگان می باشد که از انواع مختلف خزندگان آگاهی و اطلاعات لازم در دسترس می باشد.