ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تورهای لحظه آخری کیش

 

تور کیش هتل جام جم

تور کیش هتل جام جم

مدت تور :2شب و 3 روز                                                           
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 260000 تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 263000 تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 265000 تومان               

*******

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                  280000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                  282000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                  284000 تومان

*******
خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

*******
پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

 

***************************************************


  تور كيش هتل سارا


 تور كيش هتل سارا
 
مدت تور :2شب و 3 روز                                                                                                            
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                  270000 تومان              
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 273000 تومان              
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 274000 تومان              

******

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                  310000 تومان              
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 312000 تومان              
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 314000 تومان              


******
خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
******
پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

*********************************************************************

 تور کیش  هتل  پانيذ

تور کیش هتل پانيذ
مدت تور :2شب و 3 روز                                                                                                            
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 260000 تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 261000 تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 264000 تومان              

*******

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 280000تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 282000تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 283000تومان     

         
*******
خدمات ارائه دهنده تور: بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
*******
توجه : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

*************************************************


تور كيش هتل  آراميس


 تور كيش هتل آراميس

مدت تور :2شب و 3 روز                                                                                                         
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 280000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 281000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 283000 تومان               

مدت تور:3 شب و4 روز 

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 320000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 321000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 324000 تومان


*******
خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
*******
توجه : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

***********************************************************


 تور کیش  هتل  آريان

 تور کیش هتل آريان
 

مدت تور :2شب و 3 روز                                                                                                              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 280000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 282000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 284000 تومان               

مدت تور: 3 شب و 4 روز

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                320000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                321000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                323000 تومان


 *******
خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
*******
توجه : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو


پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

 

*******************************************************

 تور کیش  هتل  گراند


  تور کیش هتل گراند
مدت تور :2شب و 3 روز                                                            
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 283000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 285000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 289000 تومان               

*******

 مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 326000تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 328000تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 330000تومان 

*******
خدمات ارائه دهنده  تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
******
توجه : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو


پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

 

******************************************************

 تور کیش  هتل  داريوش


  تور کیش هتل داريوش
 مدت تور :2شب و 3 روز/روبه باغ                                                            
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 428000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 430000 تومان               
********
 مدت تور :3شب و 4 روز

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 447000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 450000 تومان               

 *******
مدت تور :2شب و 3 روز/رو به دریا
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 440000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 443000 تومان               

*******

 مدت تور :3شب و 4 روز
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 470000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 475000 تومان               

*******
خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
*******
توجه : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

****************************************************

  تور کیش  هتل  مارينا پارك


 تور کیش هتل مارينا پارك
مدت تور :2شب و 3 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 420000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 440000 تومان                

*******

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 480000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 490000 تومان                

*******
خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
*******
توجه  : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

***************************************************

  تور كيش هتل شايگان


تور كيش هتل شايگان
مدت تور :2شب و 3 روز
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 330000 تومان              
قيمت تور برای  هر نفر در اتاق 3 تخته                                 333000 تومان             

*******

مدت تور :3شب و 4 روز
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 382000 تومان
قيمت تور برای  هر نفر در اتاق 3 تخته                                 384000 تومان
*******
 خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
توجه  : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش: 88530609